-وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اَللَّهُ ألَّذى مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذى يَغْشَى الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذى يُنْفِذُ أَمْرَهُوَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْواً أَحَدٌ. إلاهٌ واحِدٌ وَرَبٌّ ماجِدٌ يَشاءُ فَيُمْضي، وَيُريدُ فَيَقْضي، وَيَعْلَمُ فَيُحْصي، وَيُميتُ وَيُحْيي، وَيُفْقِرُ وَيُغْني، وَيُضْحِكُ وَيُبْكي، (وَيُدْني وَ يُقْصي) وَيَمْنَعُ وَ يُعْطى، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَديرٌ.

-گواهى مى‏دهم كه او «اللّه» است؛ همو كه تنزّهش سراسر روزگاران را فراگير و نورش ابديت را شامل است. بى‏مشاور، فرمانش را اجرا، بى‏شريك تقديرش را امضا و بى‏ياور سامان‏دهى فرمايد. صورت آفرينش او را الگويى نبوده و آفريدگان را بدون ياور و رنج و چاره‏جويى، هستى بخشيده است. جهان با ايجاد او موجود و با آفرينش او پديدار شده است. پس اوست «اللّه» كه معبودى به جز او نيست؛ همو كه صُنعش استوار است و ساختمان آفرينشش زيبا. دادگرى است كه ستم روا نمى‏دارد و كريمى كه كارهابه او بازمى‏گردد. و گواهى مى‏دهم كه او «اللّه» است كه آفريدگان در برابر بزرگى‏اش فروتن و در مقابل عزتش رام و به توانايى‏اش تسليم و به هيبت و بزرگى‏اش فروتن‏اند. پادشاه هستى‏ها و چرخاننده سپهرها و رام‏كننده آفتاب و ماه كه هريك تا اَجَل معين جريان يابند. او پرده‏ى شب را به روز و پرده‏ى روز را - كه شتابان در پى شب است به شب پيچد. اوست شكننده‏ى هر ستمگر سركش و نابودكننده‏ى هر شيطان رانده‏شده. نه او را ناسازى باشد و نه برايش انباز و مانندى. يكتا و بى‏نياز، نه زاده و نه زاييده‏شده، او را همتايى نبوده، خداوند يگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام رساند. اراده كند و حكم نمايد. بداند و بشمارد. بميراند و زنده كند. نيازمند و بى‏نياز گرداند. بخنداند و بگرياند. نزديك آورد و دور برد. بازدارد و عطا كند. اوراست پادشاهى و ستايش. به دست تواناى اوست تمام نيكى. و هموست بر هر چيز توانا.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (10.2 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.3 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (28.1 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (6.8 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (25.4 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (8.5 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب بیستم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.4 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷(ه.ق)

دانلود (28.3 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (10.3 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (11.7 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.6 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسنی ها شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.5 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب میلاد امام حسن علیه السلام پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (16.6 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (14.1 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (14.4 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.6 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.1 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.8 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.3 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.9 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (9.5 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.1 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.3 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (8.9 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (13.0 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (12.2 MiB)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حائری شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷ (ه.ق)

دانلود (9.8 MiB)